Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Galeria 55

Koło Naukowe „Warsztaty Interpretacji SZTUKATERIA”

Wydział Nauk Pedagogicznych

Inicjatorami powstania Koła Naukowego są studenci sztuk nowoczesnych-Design Now! Studenci zapraszają do współpracy wszystkie zainteresowane osoby.  Zaproszenie do współpracy to zarówno propozycja włączenia się -  w wybranym zakresie prac  - do przedstawionej oferty  działań, jak i zachęta do wzbogacenia tej oferty.

Sekcja 1: Scena Tymczasowa;  Sekcja 2: Sztuka w codzienności

Koncepcja pracy Koła naukowego:

Koncepcja pracy Koła zawiera opis realizowanych i planowanych działań naukowych, artystycznych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich. Działania  te wiążą się  z następującymi projektami:

1. Współpraca przy organizacji zajęć otwartych na kierunku sztuki nowoczesne- Design Now!

2.Współpraca - realizacja tematycznej wystawy w Galerii 55.

3. Przygotowanie koncepcji koncertu w Galerii 55.

4. Spotkania-warsztaty artystyczne połączone z dyskusjami  na temat edukacji artystycznej, krytyki, estetyki, uwarunkowań sztuki współczesnej, problematyki interpretacji oraz współczesnych przeformułowań dotyczących  roli sztuki w codzienności.


Podczas tych spotkań  zajmiemy się m.in.:

a) pracami artystycznymi,

b) dyskusjami dotyczącymi zjawisk i nurtów sztuki współczesnej, języka sztuki, społecznego kontekstu sztuki, jej edukacyjnej roli oraz  organizowaniem takich dyskusji w Uczelni  a  także w szerszym środowisku,

c) poszerzaniem wiedzy  z dziedziny  humanistyki, opracowaniem form aktywnego udziału w wydarzeniach naukowych, artystycznych, edukacyjnych  a także  współorganizowaniem takich wydarzeń.

Rezultatem warsztatów oraz dyskusji będzie m.in. prezentacja prac w Galerii 55, a także kreowanie działań  z  wielodziedzinowego obszaru estetyki codzienności.


5. Przygotowanie projektu pleneru artystycznego połączonego z działaniami  edukacyjnymi.

6. Opracowanie projektu działania Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

7. Współpraca ze szkołami (warsztaty artystyczne, spotkania dyskusyjne,  performance).

8.Współpraca z grupą uczniów i wykładowców „(Anima)cje…” (działania artystyczne i edukacyjne,  dyskusje, warsztaty).

9. Współpraca z galeriami i instytucjami kultury (m.in. Galeria Design - BWA Wrocław, Galeria Versus,  Institute  of  Design  Kielce, Księgarnia Tajne Komplety, Galeria - Instytut Niezłych Sztuk).

10. W dalszych planach przewidziana jest organizacja konferencji naukowej,

opracowanie folderu.


Koło Naukowe
Warsztaty Interpretacji  SZTUKATERIA”  jest miejscem realizacji różnorodnych zainteresowań studentów. Praca  w Kole to poszerzanie wiedzy, zdobywanie  umiejętności, uczenie się przez działanie, zdobywanie praktycznego doświadczenia; to miejsce wielostronnego praktycznego samokształcenia.  Zadaniem Koła jest także, w ścisłym powiązaniu z powyższymi celami,  opracowanie oferty i realizacja działań środowiskowych, przygotowanie prac na rzecz Uczelni, a ponadto  włączenie do (choćby okazjonalnej) współpracy   innych studentów, pracowników, doktorantów  oraz uczniów.


Grupa studentów kierunku sztuki nowoczesne-Design Now!  zaprasza do współpracy studentów innych kierunków w DSW,  doktorantów i wszystkie zainteresowane osoby.
Opiekun naukowy Koła: Prof. DSW dr hab. Maria Reut

Miejsce spotkań

  • Strzegomska 55,  sala 4
  • Strzegomska 55, Galeria 55

Opiekun naukowy Koła

Prof. DSW dr hab. Maria Reut