Znajdź nas na Facebook - rozwiń/schowaj

DSW - miejsce dla Ciebie

Galeria 55

Galeria 55

Logo 55

Tematyka warsztatów:

  1. Dzieło sztuki – widzenie, odczuwanie, uczestnictwo, rozumienie
  2. Sztuka – działanie – wartości
  3. Sztuka – słowo – narracja – interpretacja
  4. Teatr, scena i dialog: narracja, interpretacja, uczestnictwo
  5. Art Book – słowo, obraz, kreacja
  6. Obraz fotograficzny. Rejestracja, kreacja, kompozycja, estetyka
  7. Design w użyciu – estetyka codzienności
  8. Land Art – natura, inspiracja, instalacja
  9. Sztuka w przestrzeni miejskiej – sztuki wizualne
  10. Sztuka performansu – działanie space-specific

Szczegółowe opisy warsztatów, koncepcji i programu Akademii Sztuki oraz noty o osobach prowadzących autorskie warsztaty artystyczne znajdują się na stronie letniaakademiasztuki.dsw.edu.pl

Spis warsztatów:

  • Maciej Bączyk Czy można uczyć "bycia artystą"?
  • Joanna Chabielska, Wojciech Kołacz Sztuka w przestrzeni miejskiej
  • Michał Chabielski, Anita Szprych Land art – natura,  inspiracja, instalacja
  • Jacek Dziubiński Art Book – słowo, obraz, kreacja
  • Maciej Kasperski Design w użyciu – estetyka codzienności
  • Karol Krukowski Art Book i  fotografia – książka o miejscu
  • Katarzyna Kuczyńska i grupa  Anima(cje) Filozofii: Maja Dados, Zofia Skalska, Sebastian Wachowiak Myśleć przez sztukę
  • Irena LipińskaTytuł warsztatu: Zagarnianie przestrzeni
  • Luca Montagliani Antropomorfizacja formy
  • Wojciech Morawski Przeliczanie
  • Krzysztof  Nowak Antropomorficzne i zoomorficzne formy w krajobrazie
  • Maria Reut Sztuka – narracja – interpretacja (O czym mówi dzieło sztuki/tekst literacki - czyli przeciwko  pytaniom „co autor miał na myśli?”)
  • Małgorzata Siemież Czy i jak bajka może wpływać terapeutycznie na człowieka?
  • Monika Taras W narracji żyje postać…
  • Magdalena Zamorska Sztuka performansu – działanie space-specific.

 

Podczas  pierwszej edycji Akademii Sztuki odbyły się też otwarte warsztaty grafiki. Gościem Akademii, prowadzącym warsztaty  artystyczne, był grafik i muzyk Luca Montagliani. W czasie zajęć ukazano nowe formy łączenia grafiki i dziennikarstwa a także zanalizowano artystyczne, społeczne i edukacyjne konteksty popularności  dziennikarstwa obrazkowego (szczególnie reportażu) we Włoszech. Uczestnicy warsztatów byli włączeni w proces „ożywiania” rysowanych postaci, tworzyli też postacie z różnych podstawowych form. Projektowali formy obrazowania wybranego tematu i poddawali je procesowi antropomorfizacji. Zarówno Luca Montagliani jak i współorganizujący pobyt i działania artysty w Polsce - Marcello Murgia wyrażają chęć i zamiar dalszej współpracy z Akademią Sztuki (podczas następnej wizyty L. Montagliani w Polsce).

W czasie trwania Akademii trzykrotnie gościliśmy (w specjalnie przygotowanej scenograficznie sali oraz  holu) kilkudziesięcioosobowe grupy uczniów z różnych typów szkół wrocławskich. Odbywały się z ich udziałem warsztaty Myśleć przez sztukę prowadzone przez członków grupy Anima(cje) Filozofii:

Podczas wieczoru inaugurującego działania Galerii 55 i wernisażu wystawy odbył się koncert Michała Augustyniaka (zespół LIMBOSKI). W wernisażu wystawy oraz koncercie uczestniczyło kilkadziesiąt osób ze środowiska studenckiego, naukowego i artystycznego Wrocławia.

Koncepcja Akademii została pomyślana jako nie tylko kilkunastodniowe wydarzenie artystyczne, edukacyjne i społeczne. Projekty działań zarówno artystycznych jak i edukacyjno-społecznych zakładają, przewidują i precyzują możliwości wykorzystania wykreowanego podczas warsztatów dorobku i potencjału edukacyjnego. Najbliższe zaplanowane działanie artystyczne i społeczne to realizacja muralu na budynku w dzielnicy Nadodrze.

Projekty dalszych działań Galerii 55

  • Wystawy prac z warsztatów artystycznych studentów Współczesnych sztuk wizualizacji oraz Sztuk  nowoczesnych - Design Now (luty 2014; wybrane ekspozycje – już na stronie Galerii55);
  • Indywidualne i zbiorowe wystawy własnych prac studentów;
  • Koncerty studentów;
  • Spotkania dyskusyjne (Wieczory w Galerii);
  • Spotkania z artystami;
  • Indywidualne i zbiorowe wystawy prac artystów wrocławskich i spoza Wrocławia;
  • Wystawy towarzyszące konferencji na temat sztuki i interpretacji (wiosna 2014);
  • Wystawy tematyczne.

 

Kontakt:

topos.art@wp.pl